Företaget & Tjänster


Företaget startade 1995 med fokus på kvalitets- och utvecklingsfrågor och arbetar idag utifrån en mycket bred erfarenhet av praktiskt utvecklingsarbete på individ, grupp och organisationsnivå.

För en effektivare organisation fordras en fokusering på medarbetare och verksamhet.
Frigör medarbetarnas kreativitet, öka förutsättningar för ett trovärdigt ledarskap och vidga samverkan både internt och externt och Du har lagt grunden till en större vitalitet och självstyrning i Din verksamhet.


 

Handledning & Coaching

 • för individer och/eller grupper, från det nuläge
  som gäller till önskat läge.
 • för enskilda individer i rollen som "bollplank"
  (via telefon/kortare besök på plats)
 


 

Kurser & Utbildningar

 • SDI (personlig utveckling/grupputveckling)
 • Medarbetarskap
 • Kvalitets-, förändrings- och förbättringsarbete – breddutbildning för medarbetare
 • Konflikthantering via extern föreläsare
 • Coachande ledarskap


  

Övriga tjänster

 • Egna föreläsningar (kvalitet, ledarskap)
 • Arrangemang med intressanta och erfarna externa föreläsare
 • Anpassade utbildningar utifrån specificerade behov
 • Processtöd & projektledning
 • Se även vår nyutgivna litteratur: Teori + arbetsbok ”Leda för kvalitet” via länken Led för kvalitet i offentlig sektor
 
 
  © Agensus AB - www.agensus.se - Tel: 0705-55 37 70, E-post: marianne@agensus.se