Välkommen till AGENSUS ABUtveckla och frigör din/organisationens egen kraft!

Hitta lösningar på svårigheter och problemområden!

Gör det svåra enklare!


Agensus erbjuder verktyg och stöd i utveckling
och förbättring av ledarskap och organisation. 

  

 
  Marianne S Petersson

Tel: 0705-55 37 70
E-post: marianne@agensus.se

  © Agensus AB - www.agensus.se - Tel: 0705-55 37 70, E-post: marianne@agensus.se